• Activiteiten
    Onze activiteiten zijn zeer divers. Wij leveren zowel fokvee als gebruiksvee (vaarzen, pinken, kalveren) als vleesvee voor fokkerij of mesterij.
  • Transport en stalling
    Het transport voor Spoor-Cattle BV wordt verzorgt door diverse erkende transportbedrijven Dit garandeert een grote mate van flexibiliteit.
  • Spoorcattle BV
    bsdah kdasnjk dnaskj ndkasjldasdas

Activiteiten

Onze activiteiten zijn zeer divers. Wij leveren zowel fokvee als gebruiksvee(vaarzen, pinken, kalveren) als vleesvee voor fokkerij of mesterij . De handel vindt zowel rechtstreeks plaats met  veehouders en opfokkers als indirect via handelaren. Tevens is Spoor-Cattle BV actief in de handel van hoogwaardige kwalitatieve melkgeiten. 

Voorts vinden buitenlandse handelsactiviteiten plaats welke vanuit Nederland worden gecoördineerd. Zo worden er bijvoorbeeld zoogkalveren vanuit Ierland naar Italië verhandeld of stamboekvaarzen vanuit Duitsland naar Portugal.Ook andere combinaties zijn mogelijk 

De meeste aankopen worden in nauw overleg met de klant door IJsbrand Spoor zelf gedaan. Iedere klant heeft zijn eigen wensen en Spoor Cattle BV stemt de aankoop en eventuele programma’s hierop af. Tevens worden er dieren geselecteerd in het bijzijn van klanten. 

Spoor Cattle verzorgt voor meerdere exporteurs in Nederland de aankoop van stamboekvaarzen. De aankoop vindt plaats rechtstreeks bij de boer of via onze commissionairs welke al jaren met ons samenwerken.